Ruumiloomise kunst ja praktika

Ruumi Loomine viib ellu uuenduslikke ja kaasavaid arendus- ja koolitusprojekte nii inimeste kui organisatsioonide jaoks.

https://ruumiloomine.ee/

DesignTours by Piret Potisepp

DesignTours aitab fashionistadel avastada tavapärasest erinevat rabavat loomingut, millega komplimentide saamine on garanteeritud. Vahet pole, kas otsid oma koju sobivaid sisutusaksessuaare, isikupärast rõivastust, ehteid või ainulaadseid suveniire – Piret paneb kokku just sellise disainituuri, mille vältel need soovid täidetud saavad! 

https://designtours.ee/

OSKA õppevideod

OSKA aitab õppida ja õpetada õigeid asju.

OSKA analüüsib Eesti majanduse arenguks vajalike oskuste ja tööjõu vajadust lähema 10 aasta jooksul.

https://oska.kutsekoda.ee/

Haridusinnovatsiooni meistriklass

2019-2020

Meistriklass on loodud eesmärgiga toetada haridusasutuste juhtide isiksuslikku arengut innovatsiooni juhtimisel, hõlmates visiooni loomist, parimate praktikate rakendamist, uuendusvalikute elluviimist, partnerite kaasamist ja lisaressursside leidmist.

https://www.innove.ee/opetaja-ja-koolijuhi-areng/haridusinnovatsiooni-meistriklass/

Alustavat õpetajat toetavate koolide juhtide

3. võrgustikukohtumine

„Alustavat õpetajat toetav kool” on algatus, mis toetab õpetajate järelkasvu ning uute õpetajate sujuvat ja sisukat sisseelamist õpetajatöösse.

http://www.alustavatopetajattoetavkool.ee/