Inspiratsioonipildid Pexelisse

Kogu selle kiire tempro virr-varri keskel võtan aega, et rahulikult luua ja teha inspiratsiooniga üks mõnus tants.

https://www.pexels.com/@mtyutina